Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7

Característiques del programa de gestió d'empreses de neteja Cleangest

Generals

Generals

Aplicació multi-empresa y multi-serie

  • Possibilitat de treballar amb múltiples empreses y per cada empresa amb múltiples series de facturación

Aplicació multi-idioma

  • Configuració de l'idioma preferit per a cada usuari que accedeixi a l'aplicació

Impressió d'etiquetes per sobres o impressió directa a sobres.

Múltiples possibilitats d'exportació dels documents (Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PDF, etc ...).

Enviament per correu electrònic de documents des de la visualització en pantalla dels mateixos en format Adobe PDF.

Enviament massiu d'emails amb la possibilitat de crear les teves pròpies plantilles HTML.

Possibilitat de connectar amb contaplus, per gestió de la comptabilitat.

Gestió de tasques i incidències.

Possibilitat d'enllaçar amb CRM extern.

Compres

Compres

Gestió de proveïdors

Factures de compra

Gestió de pagaments

Pressupostos

Pressupostos

Gestió de pressupostos

Seguiment de pressupostos

Generació de contractes a partir de pressupostos acceptats per part del client amb un sol clic.

Ordres de Treball

Ordres de treball

Generació i gestió d'ordres de treball a cada empleat de l'empresa.

Suggeriments de dates d'actuació segons la durada de cada contracte.

Generació de factures a partir de les ordres de treball realitzades amb un sol clic.

Enviament de recordatoris de treball als encarregats de les activitats.

Agenda

Agenda

Gestió d'agenda dels seus empleats per saber en tot moment la planificació de treball de cada empleat.

Possibilitat d'enllaçar l'agenda de cada empleat amb el seu compte de Google Calendar o Microsoft Echange .

Magatzem

Magatzem

Gestió d'Articles / Conceptes

Gestió de Famílies

Gestió de subfamílies

Contractes

Contractes

Gestió de contractes

Control de periodicitat

Gestió de les renovacions

Avís / control de renovacions de contractes quan van a caducar.

Vendes/Administració

Vendes/Administració

Gestió de clients

  • Consulta dels històrics de cada client
  • Consulta del detall d'hores treballades per client
  • Possibilitat d'introduir múltiples formes de pagament
  • Possibilitat d'introduir múltiples adreces
  • Seguiment de clients

Gestió de Factures

  • Possibilitat d'enviament de les factures per email adjuntant la factura en format Adobe PDF.

Gestió de rebuts

Gestió de remeses bancàries (Normes bancàries CSB 19/58)

Gestió de reclamacions d'impagaments per email en format Adobe PDF

Documents

Documents

Possibilitat de dissenyar els seus propis documents.

Document per anunciar a una comunitat o finca els dies d'actuació per realitzar la neteja.

Document d'anuncis de retirada de cotxes per neteja de pàrquings.